Játékszabály - Biomed nyereményjáték

Játékszabály

„Nyerjen a minőséggel!” elnevezésű promóció
Hivatalos Játékszabályzat és Adatkezelési Tájékoztató

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

 1. A játék szervezője:

„Nyerjen a minőséggel!” elnevezéssel a Biomed Kft. (cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 206-208., cégjegyzékszám: 01-09-737737, adószám: 12467020-2-42), a továbbiakban „Szervező”, a nyereményjátékban résztvevő Biomed terméke(ke)t vásárlók számára nyereményjátékot hirdet, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.; cégjegyzékszám: 01-09-072603), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban részt vevő személyek, részvételi feltételek:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2.§ a) bekezdése értelmében fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a Játék időtartama alatt

 • bármely Magyarországon található kiskereskedelmi elárusító egységben vagy magánszemélyeket kiszolgáló online webáruházban
 • vásárol legalább egy alkalommal, legalább 1 db, a promócióban részt vevő (lásd 4. pont), promóciós matricával ellátott Biomed terméket és
 • a www.nyeremenyjatek.biomed.hu oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), személyes adatai megadásával az 5.1 pontban leírtak szerint regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló bizonylat adatait és a termék csomagolásában található promóciós kódot a Weboldalon az 5.2 pontban leírtak szerint (a továbbiakban: „Pályázat”)

(a továbbiakban a fenti feltételeket teljesítő személy: „Játékos”).

A Játékban a Szervező és a Lebonyolító, valamint a Játékban résztvevő termékeket forgalmazó áruházak, üzletek és gyógyszertárak tulajdonosai, tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, azaz házastársaik, egyeneságbeli rokonaik, örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermekeik, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülőik és testvéreik, továbbá minden olyan Játékos, aki a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet vagy lakcímet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2021. április 5. 00:00:00 órától – 2021. november 28. 23:59:59 óráig, vagy a készlet erejéig tart (a továbbiakban: „Játék Időtartama”).

A Pályázatok beérkezésének a fenti időtartamban kell megtörténniük. Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A Játékban a 2021. március 1. és 2021. november 28. között kiállított vásárlást igazoló bizonylattal lehet érvényesen részt venni, amely igazolja valamely a 4. pontban felsorolt, promóciós termék megvásárlását.

A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

A Játék 8 játékhónapból áll:

1. Játékhónap: 2021. április 05. – 2021. április 30.
2. Játékhónap: 2021. május 01. – 2021. május 31.
3. Játékhónap: 2021. június 01. – 2021. június 30.
4. Játékhónap: 2021. július 01. – 2021. július 31.
5. Játékhónap: 2021. augusztus 01. – 2021. augusztus 31.
6. Játékhónap: 2021. szeptember 01. – 2021. szeptember 30.
7. Játékhónap: 2021. október 01. – 2021. október 31.
8. Játékhónap: 2021. november 01. – 2021. november 28.

A havi nyereményekre vonatkozóan az adott Játékhónap első napjának 0:00:00 és utolsó napjának 23:59:59 közötti időpontokban kerülnek kisorsolásra a nyerőidőpontok. A fődíj a teljes Játék Időtartama alatt beérkező azon érvényes Pályázatokból kerül a játék végén kisorsolásra, mely nem nyert havi nyereményt.

A Játék Időtartamán kívül beérkezett Pályázatok érvénytelenek. Szintén érvénytelenek azok a Pályázatok, amelyek 2021. március 1. előtti és 2021. november 28. utáni vásárlás adatait tartalmazzák vagy nem promóciós címkével ellátott Biomed termékek szerepelnek a vásárlásban.

 

 1. A Játékban részt vevő termékek:

Bármely magyarországi kiskereskedelmi egységben vagy magánszemélyeket kiszolgáló online webáruházban forgalmazott kizárólag a „Nyerjen a minőséggel!” promóciós matricával ellátott, az alábbi felsorolásban megtalálható termékek vesznek részt, a készlet erejéig. A Szervező nem garantálja, hogy az egyes üzletekben a Játék teljes időtartama alatt elérhetőek lesznek a Játékban résztvevő, promóciós matricával ellátott termékek.

Biomed Árnika krém 60 g, Fekete nadálytő krém FORTE 60 g, Körömvirág krém FORTE 60 g, Ördögcsáklya krém 70 g, Rozmaring krém FORTE 70 g, Rozmaring krém ULTRA 70 g, Vadgesztenye krém COOL 60 g, Vadgesztenye krém FORTE 60 g.

A fenti termékek egyebek mellett gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben, drogériákban, bioboltokban, továbbá Bijó, MediLine és Herbaház szaküzletekben, a webshop.biomed.hu oldalon valamint egyéb webshopokban kaphatóak.

A Játékban történő érvényes részvételhez egy vásárlás alkalmával a Játékban részt vevő legalább 1 darab „Nyerjen a minőséggel!” promóciós matricával ellátott Biomed terméket szükséges vásárolni.

A Játékban kizárólag csak a „Nyerjen a minőséggel!” promóciós matricával ellátott Biomed termékek vesznek részt, minden más ettől eltérő termék vásárlása érvénytelen a Játék szempontjából.

A nyugtának vagy a magánszemély számára kiállított számlának vagy online vásárlás esetén a vásárlási bizonylatnak (a továbbiakban: „Bizonylat”) egyértelműen kell azonosítania a Játékban részt vevő termék(ek) vásárlását. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie az üzlet nevének, vásárolt Biomed termék(ek) megnevezésének (pénztárgép által rányomtatva) és mennyiségének, a vásárlás dátumának és időpontjának, a nyugta esetén az AP kódjának, és a nyugta NAV kódjának vagy online vásárlás esetén a bizonylat egyedi azonosítójának. Minden olyan vásárlás, amiről olyan nyugta készül, amin a promócióban részt vevő Biomed termékek vásárlása nem egyértelműen megállapítható, ilyenek egyebek mellett pl. az ún. gyűjtő blokkok, a Játékban csak úgy vehetnek részt érvényes módon, ha arról a Játékos tételes, a saját nevére és címére szóló számlát kér a vásárlás igazolásaként. Az így elkészített számlát is érvényesnek fogadja el a Szervező a blokk helyett, amennyiben az tartalmazza a számla kibocsátási dátumát és időpontját, valamint a – márkanevet is tartalmazó – termékmegnevezéseket.

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1. Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint regisztrálhatnak a Játékba.

A regisztráció során az alábbi valós -hatósági igazolvánnyal igazolandó- adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • teljes saját név
 • saját e-mail cím
 • e-mail cím megerősítése
 • saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • jelszó megadása
 • jelszó megerősítése
 • opcionálisan megadható annak a Játékosnak az ajánlókódja, akitől a Regisztráló a Játékról tudomást szerzett (9. pontban részletezve),
 • opcionálisan megadható két demográfiai adat: lakcím irányítószáma, életkor

A regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia a jelen Játék Játékszabályzatát, valamint Adatkezelési Tájékoztatóját és hozzá kell járulnia a személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez.

A Játékos opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketing célból történő kezeléséhez való hozzájárulását az adatkezelő (Biomed Kft.) részére.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra. Az email tartalmaz továbbá egy egyedi ajánló kódot (link ill. számok és betűk kombinációjából álló kód formájában is), melyet a Játékos a regisztráció aktiválása után tud érvényesen megosztani ismerőseivel a Különdíj Játékban (részletek a 9. pontban) való részvételhez.

 

5.2. Pályázatbeküldés

A Pályázat beküldéséhez a Játékosnak a 4. pontban részletezett vásárlását igazoló Bizonylat, alábbiakban részletezett, adatainak hiánytalan megadása szükséges a Weboldalon keresztül: 

5.2.1. elárusítóhelyen történő vásárlás esetén az alábbi adatokat szükséges megadni:

AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)

NAV Ellenőrző Kód (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)

vásárlás dátuma (év, hónap, nap)

vásárlás időpontja (óra, perc)

5.2.2. online vásárlás esetén az alábbi adatokat szükséges megadni:

vásárlási bizonylat egyedi azonosítója (számla azonosító*)

vásárlás dátuma (év, hónap, nap)

*a számlán szereplő számla sorszámot szükséges megadni. Ha a megrendelés megtörtént, de a webáruház még nem állította ki a számlát vagy nem juttatta el a vásárlónak, a vásárló a megrendelésszámot töltse fel a Pályázatban, nyertesség esetén mind a megrendelésszámot tartalmazó megrendelés visszaigazolást, mind a vásárlásról kiállított számlát be kell mutatni. Például a Biomed webshopban történt vásárlás esetén a számla sorszáma a következő formátumú: E-MEGR-2021-55

5.2.3. Termék csomagolásában található promóciós kód (9 karakterű, betűket és számokat tartalmazó kód)

5.2.4. Megvásárolt promóciós Biomed termékek darabszáma, termékenként a legördülő listából kiválasztva. Amennyiben egy promóciós termékből nem történt vásárlás ott 0 darabszámot szükséges megadni.

5.2.5. A Pályázat beküldése a „Beküldés” gomb megnyomásával ér véget.

 

5.3. Minden Pályázatbeküldés eredményéről azonnali képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, Pályázatbeküldéseit a beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően. A fiókban követheti nyomon a korábban megadott személyes adatait is.

 

5.4. Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló Bizonylat adatai kizárólag egy Pályázatban küldhetők be. Az azonos vásárlási adatokkal beküldött második és azt követő Pályázatokat nem engedi beküldeni a rendszer a Játékba.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol, legalább egy db a Játékban résztvevő, promóciós matricával ellátott, Biomed terméke(ke)t, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

Abban az esetben, ha a Játékos egy vásárlás alkalmával több, a Játékban résztvevő terméket vásárol, és annak darabszámát feltünteti a Pályázatban (egy blokkon maximum 10 db), akkor az a megvásárolt termék darabszámával megegyező számú Pályázatként kerül figyelembe-vételre és a Játékos a fődíj sorsolásban ennyiszeres nyerési eséllyel vesz részt. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a Pályázatban beküldött darabszám nem nagyobb, mint a vásárlást igazoló blokkon szereplő Játékban résztvevő termékek száma.

Egy Játékos legfeljebb 20 Pályázattal vehet részt a Játékban. A 21. és azt követő Pályázatokat nem tudja a Játékos beküldeni a Játékba.

Egy Játékos egy adott napon maximum 3 Pályázatot küldhet be, az aznap beküldött negyedik és további Pályázatait a Játékos nem tudja beküldeni a Játékba.

Egy Játékos egy adott napi vásárlásai közül maximum 1 db Bizonylattal vehet részt: azaz egy Játékos az azonos napon történt vásárlásai közül a második és további vásárlásokat tartalmazó Pályázatokat nem tudja beküldeni a Játékba. 

A Pályázatot nem szükséges a vásárlás napján beküldeni, azonban a sorsolásokon csak a Játék Időtartama alatt beérkezett Pályázatok vesznek részt.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 10 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

A Szervező korlátozza az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló Bizonylat eredeti példányát és az eredeti promóciós szelvényt 2021. december 31-ig meg kell őrizni, mivel: 

– nyertesség esetén az eredeti vásárlási Bizonylat és promóciós szelvény bemutatása/átadása szükséges, valamint

a Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék Időtartama alatt belátása szerint valamennyi eredeti Bizonylatot és promóciós szelvényt bekérni a Játékosoktól, amelyeknek a Szervező/Lebonyolító erre vonatkozó felszólításának megérkezését követően 7 naptári napon belül be kell érkeznie a következő postai címre: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, nyugta, online vásárlási bizonylat vagy magánszemély nevére kiállított számla került kiállításra.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2021. november 28-án, 24 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolások

Egy Játékos egy Pályázattal megnyerheti a havi nyereményt vagy a fődíjat, ezen felül a Különdíj nyereményt.

Egy Játékos több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb 1 darab havi nyereményt, a fődíjat, valamint 1 db Különdíjat nyerhet meg.

A sorsoláson a Játék Időtartama alatt beérkezett, formailag érvényes Pályázatok vesznek részt, amelyek nem kerültek korábban kizárásra.

6.1. Havi nyeremények sorsolása:

A Szervező a Játék Időtartamában az egyes Játékhónapokra vonatkozóan, Játékhónaponként 3 db (három darab), azaz mindösszesen 24 db (huszonnégy darab) 00:00:00 – 23:59:59 óra között véletlenszerűen kiválasztott nyerő időpontot határoz meg másodpercnyi pontossággal. (A fenti napi időtartamtól függetlenül a Játék szervere a Játék időtartama alatt a Pályázatokat folyamatosan fogadja.) A havi nyerő időpontok kisorsolása véletlenszám-generáló számítógépes sorsoló program útján történik, a Játék kezdete előtt, 2021. március 8-án 14 órakor. A sorsolás nem nyilvános, a nyerő időpontok a sorsolási bizottság által hitelesített dokumentumban kerülnek rögzítésre, azokat csak a Lebonyolító és a Szervező ismerhetik meg előzetesen a szükséges mértékig, mindenki más, különösen a Játékban résztvevők számára titkosak.

Az adott Játékhónapon belül az adott időpontban, vagy ha ilyen nincs, akkor a nyerő időpont utáni legközelebbi időpontban az első érvényes Pályázat beküldést végrehajtó Játékos nyeri meg az adott nyereményt. Kivételt képez, ha az adott Játékhónapban az utolsó nyerőidőpont után nem érkezne Pályázat, akkor és csak akkor az utolsó időpontokra vonatkoztatva az utolsóként beküldött érvényes Pályázatot vagy Pályázatokat tekinti a Szervező nyertesnek. A Pályázat beérkezési időpontját illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha azt a Játék rendszerének adatbázisában rögzítették. Egy Pályázat minden esetben csak egy nyerő időpont tekintetében kerül figyelembevételre, abban az esetben is, ha több nyerő időpont tekintetében is a legközelebbi időpontban kerül beküldésre.

6.2. Fődíj sorsolása:

A fődíj sorsolásra 2021. december 6-án a Lebonyolító irodájában 14 óra kezdettel kerül sor.

6.3. Általános információk a sorsolásokra vonatkozóan:

Valamennyi sorsolásra a Lebonyolító, az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2., gépi sorsolással, közjegyző előtt, nem nyilvánosan kerül sor.

A sorsolásokon a Játék időtartama alatt beérkezett érvényes, havi nyereményt nem nyert, Pályázatok vesznek részt. A sorsoláson csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok vesznek részt.

A nyertesek listája – név és helységnév vagy irányítószám – a sorsolást és érvényesítést követően a www.nyeremenyjatek.biomed.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

 

 1. Nyeremények, tartalék nyertesek:

7.1. Havi nyeremény:

Játékhónaponként 3-3 db nyertes kerül kisorolásra (összesen 24 nyertes), nyereményük 1-1 db 5000 forint értékű, a Biomed webshopban beváltható kupon (webshop.biomed.hu).

A kupon egy alkalommal, egy vásárláshoz használható fel, készpénzre nem váltható. A kupon az emailben való megküldését követően 30 napig beváltható legalább 5000 Ft értékű rendelés esetén. A Szervező a kupon beváltási lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, a beváltás időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő.

A kupon használatával ingyenes szállítás biztosított a rendeléshez, a rendelési értékétől függetlenül. Minden egyéb téren a webshop érvényes felhasználási feltételei az irányadóak.

7.2. Fődíj nyeremény:

A nyeremény: 500.000 Ft, amelynek folyósítása a nyertes saját nevére szóló magyarországi hitelintézetnél vezetett bankszámlára történik. A bankszámlára történő átutalás helyett más folyósítási mód nem választható. Amennyiben a nyertes nem rendelkezik a játékszabálynak megfelelő bankszámlával, ill. annak számát 2 héten belül nem bocsájtja a Szervező rendelkezésére, úgy  a nyereményre jogosulatlanná válik.

A fődíjra vonatkozóan 5 db tartalék nyertes kerül kisorolásra.

7.3. Tartalék nyertesekre vonatkozó információk:

Tartaléknyertesnek az előre meghatározott nyerő időpont esetében, a nyerő időpont után – a 2. pontban foglalt feltételeknek megfelelő – soron következő érvényes Pályázatot beküldő Játékos, míg a fődíjak esetében a kisorsolás sorrendjében – a soron következő tartaléknyertes tekintendő. 

Nyerőidőpont esetén kivételt képez, ha az adott Játékhónapban az utolsó nyerőidőpont után nem érkezne Pályázat, akkor és csak akkor az utolsó időpontokra vonatkoztatva az utolsóként beküldött érvényes Pályázatot vagy Pályázatokat tekinti a Szervező nyertesnek.

Mind a nyerőidőpont esetén, mind a fődíjra vonatkozóan a tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha az eredeti nyertes, illetve az őt megelőző tartaléknyertes Játékos(ok) a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, vagy személyi feltételnek nem felel(nek) meg.

A tartaléknyertesek kisorsolásuk, vagy a Pályázatuk beérkezésének sorrendjében akkor léphetnek a kisorsolt nyertes vagy tartaléknyertes helyébe, hogyha egyebek mellett a Szervező vagy a Lebonyolító megállapítják, hogy:

a nyertesnek (tartaléknyertesnek) a nyereményről történő mindkét értesítése sikertelen volt, és a nyereményéért az első értesítéstől számított 7 naptári napon belül sem jelentkezik; vagy

a nyertes (tartaléknyertes) érvénytelenül regisztrált, vagy

a nyertes (tartaléknyertes) vásárlását igazoló digitális másolat vagy eredeti Bizonylat és a promóciós szelvény az első értesítéstől számított 7 naptári napon belül nem érkezik meg; vagy

a nyertes (tartaléknyertes) nem rendelkezik magyarországi lakcímmel; vagy

a nyertes által beküldött regisztráció és Pályázat adatai eltérnek az eredeti példányban megküldött Bizonylaton ill. promóciós szelvényen feltüntetett adatoktól; vagy

a nyertes nem promóciós matricával ellátott terméket vásárolt

a Bizonylat és promóciós szelvény nem eredeti, az eredeti Bizonylat vagy promóciós szelvény megrongált, sérült, rosszul olvasható; vagy

a Bizonylaton nem vagy nem a fenti 4. pont szerint szerepel(nek) a részvételre jogosító termék(ek) vagy a promóciós szelvényen nem megfelelő kód szerepel vagy nem a jelen játékhoz kapcsolódó promóciós szelvény kerül beküldésre

a nyertes a nyereményt a 8. pont szerinti szabályszerű értesítési és kézbesítési eljárás ellenére a visszaigazolás dátumát követő 1 hónapon belül (legkésőbb 2022. január 31-ig) nem veszi át.

 

 1. Nyertes értesítése, nyeremények átadása, illetve átvétele:

A nyeremény átadását megelőzően a Szervező a Lebonyolítón keresztül ellenőrzi a jelen Játékszabályban meghatározott feltételek fennállását. A Lebonyolító a Játékos által megadott e-mail címen kéri a Játékosok arra vonatkozóan tett nyilatkozatát, hogy jogosult a Játékban való részvételre. A nyilatkozat (a fődíj esetén kötelező, míg a havi nyeremény esetében a Szervező jogosult bekérni), valamint a nyeremény átvételéhez szükséges további adatok (kézbesítési cím, telefonszám) és Bizonylat, valamint a promóciós szelvény digitális másolatának megküldésére a nyertes Játékosoknak a nyertességről szóló értesítés elküldésétől számított 7 naptári nap áll rendelkezésre.

A fődíj nyeremény esetében a sorsolást követő 3 naptári napon belül, míg a havi nyeremények esetében minden Játékhónap utáni első munkanapon tájékoztatja a Lebonyolító a nyerteseket a sorsolás eredményéről. A Lebonyolító 2 alkalommal próbálja meg elérni és tájékoztatni a kisorsolt Pályázatot beküldő Játékost a regisztráció során megadott e-mail címen (amennyiben ez sikertelen, úgy egy alkalommal telefonon is).

Amennyiben a nyertes a Lebonyolító értesítéseire az első üzenet kiküldését követő 7 naptári napon belül nem reagál, úgy a nyertesség ténye a nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére. Ez esetben a Lebonyolító jogosult a sorrendben következő érvényes Pályázat beküldőjét tartaléknyertesként értesíteni. 

Amennyiben a Lebonyolító a Bizonylat és a promóciós szelvény érvényességének vizsgálata során hiányosságot tapasztal, úgy tájékoztatja arról a Játékost, akinek egyszeri alkalommal van lehetősége, a fentiekben megadott 7 naptári napon belül, pótolni a Lebonyolító által megnevezett adatot, promóciós szelvényt vagy Bizonylat fotót.

A nyertes Pályázat ellenőrzésének eredményéről a Lebonyolító tájékoztatja a nyertest. Amennyiben azt megfelelőnek találta, úgy a Játékosnak további 7 naptári napon belül az eredeti, nyertes vásárlását igazoló Bizonylatot is el kell juttatnia a Lebonyolító postai címére ajánlott levélben (A4C Marketing Kft.: 1461 Budapest, PF. 71.). A Lebonyolító az eredeti Bizonylat beérkezését követően értesíti a nyertes Játékost az eredeti Bizonylat ellenőrzésének eredményéről is. 

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes Játékos a Lebonyolító instrukciói szerint előzetesen megküldte (a Lebonyolító által megadott címre), vagy a nyeremény átvételekor személyesen bemutatta a nyertes eredeti Bizonylatot és promóciós szelvényt is, illetve annak érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta, valamint a nyertes személyazonosságát érvényes hivatalos fényképes okmányok bemutatásával igazolta.

A fődíj átadására a Lebonyolító budapesti irodájában, a nyertessel előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.

A havi nyeremények elektronikus úton a Játékos által a regisztráció során megadott e-mail címre kerülnek kézbesítésre.

A nyereménnyel kapcsolatos ügyintézés során meghatalmazott is eljárhat, az meghatalmazott útján is átvehető. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, ideértve a Ptk. 8.1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó is, aki képviseleti és átvételi jogát a meghatalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatával igazolja. A meghatalmazás érvényességi feltétele, hogy azt a meghatalmazó saját kezűleg írja és aláírásával lássa el, vagy a meghatalmazó aláírását két tanú hitelesítse. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek (ideértve a tanúkat is) születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, valamint lakcíme.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezővel, annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a fődíj sorsolást követő 30 naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremények időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Bizonylattal / nem magánszemély nevére szóló számlával nem lehet részt venni a Játékban, és az ezt beküldő Játékos Pályázata utólagosan kizárásra kerül.

A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban résztvevő termékek nevének, és mennyiségének és forint értékének.

A beküldött Bizonylatok és promóciós szelvények érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó és nem vitatható.

Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

 1. Különdíjra vonatkozó rendelkezések

Szervező jelen Játékkal egyidejűleg egy másik nyereményjátékot is meghirdet az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok körében, továbbiakban „Különdíj Játék”.

Az Különdíj Játékban részt vevő személyek, részvételi feltételek:

Amennyiben a Játékos érvényes Pályázatot küld be a Weboldalon keresztül a Játék időtartama alatt és:

ezt követően meghívja a Játékba egy ismerősét, aki nem vele egy háztartásban él, a rendszer által generált egyedi link vagy (8 karakter hosszúságú) ajánlókód segítségével, 

a meghívott személy részt vesz a Játékban és az általa megtett érvényes regisztráció során megadja a Weboldalon az ajánló személytől kapott ajánlókódot,

és legalább egy érvényes Pályázat beküldést hajt végre

úgy ez a Játékos páros (az ajánló fél és az ajánlókódot felhasználó Játékos is) részt vesz a különdíj sorsoláson, továbbiakban „Különdíj sorsolás”.

9.1. Különdíj időtartama:

A Különdíj Játék 2021. április 5. 00:00:00 órától – 2021. november 28. 23:59:59 óráig, vagy a készlet erejéig tart.

A regisztrációk és Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

9.2. Különdíj Játék mechanizmusa:

Az ajánlókódok minden érvényesen regisztrált Játékos körében kerülnek kiosztásra a regisztrációkor küldött megerősítő emailben.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Az email tartalmaz egy egyedi ajánló kódot (link ill. számok és betűk kombinációjából álló kód formájában is), melyet a Játékos a regisztráció aktiválása után tud érvényesen megosztani ismerőseivel a Különdíj Játékban való részvételhez.

Egy ajánlókóddal bármennyi ismerőst meg lehet hívni érvényesen a Különdíj Játék ideje alatt.

Abban az esetben, ha a Játékos többször is teljesíti a Különdíj Játék feltételét, akkor többszörös eséllyel vesz részt a Különdíj sorsolásán. Azaz, ha egy Játékos 5 ismerősét meghívja a játékba és mind az öt ismerős regisztrál, a Játékos egyedi ajánló kódjával, valamint legalább egy-egy érvényes beküldést végrehajtanak, úgy a meghívó Játékos ötszörös eséllyel vesz részt a Különdíj sorsolásán.

9.3. Különdíj nyeremények sorsolása:

A sorsoláson a Különdíj Játék időtartama alatt beérkezett formailag érvényes Pályázatok vesznek részt, amelyek nem kerültek korábban kizárásra.

A Különdíj sorsolásra a fődíj sorsolást követően kerül sor 2021. december 6-án 14 órai kezdettel a Lebonyolító, az A4C Marketing Kft., irodájában (1092 Budapest, Bakáts tér 2.), gépi sorsolással, közjegyző előtt, nem nyilvánosan.

A sorsolásokon a Játék időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt. A sorsolásokon csak érvényes Pályázato(ka)t beküldő Játékosok vesznek részt.

A nyertesek listája – név és helységnév vagy irányítószám – a sorsolást és érvényesítést követően a www.nyeremenyjatek.biomed.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

9.4. Különdíj nyeremény:

A Különdíj Játék sorsolásán résztvevő Játékos párosok között 2 db (1-1 db) 20 000 Ft értékű Biomed ajándékcsomag kerül kisorsolásra.

A csomag tartalma: Biomed Árnika Krém 60g, Biomed Fekete nadálytő Krém FORTE 60g, Biomed Körömvirág Krém FORTE 60g, Biomed Levendula Krém 70g, Biomed Ördögcsáklya Krém 70g, Biomed Perilla Krém 60g, Biomed Rozmaring Krém FORTE 70g, Biomed Rozmaring Krém ULTRA 70g, Biomed Vadgesztenye Krém COOL 60g, Biomed Allimed kapszula 60x, Biomed Ördögcsáklya kapszula 60x, Biomed Sylimed máriatövis kapszula 30x, Biomed Pepomed Plus D3 tökmagolaj kapszula 100x, Biomed Tőzegáfonya kapszula 60x, Biomed Vadgesztenye FORTE kapszula 30x, Biomed Valeriana TRIO kapszula 30x (minden felsorolt termékből 1-1 doboz).

A Különdíj nyereményre vonatkozóan 5 db tartalék nyertes páros kerül kisorolásra.

A Különdíj Játékban résztvevők között 1×2 db 20 000 Ft értékű Biomed ajándékcsomag kerül kisorsolásra úgy, hogy a kisorsolt Pályázatot beküldő Játékos nyer 1 db 20 000 Ft értékű Biomed ajándékcsomagot, valamint további 1 db 20 000 Ft értékű Biomed ajándékcsomagot nyer az a Játékos, akinek ajánlókódjával a kisorsolt Pályázatot beküldő Játékos érvényesen regisztrált.

A Különdíj nyeremény átvételének feltétele, hogy az ajánlókódot felhasználó és az ajánlókódot küldő Játékosnak is legyen érvényes beküldött Pályázata. A Különdíj nyeremény átvételének további feltétele, hogy az ajánlókódot küldő Játékos be tudja mutatni összes, a játékra beküldött vásárlási Bizonylatát és valamennyi promóciós szelvényét.

Egy Játékos és egy háztartás csak egy Különdíj nyereményt nyerhet. A Szervező egy háztartás fogalma alatt, az egy lakcímen együtt lakókat érti, függetlenül a közöttük fennálló rokoni kapcsolat meglététől, vagy éppen hiányától.

Az “egy háztartás” megfogalmazást és szűkítést, a Szervező azért szerepelteti a Játékszabályban, hogy a Játékosok minél szélesebb körének tegye elérhetővé a nyereményekhez történő hozzáférést és kiszűrje, csökkentse azon Játékosok többszöri nyerési esélyét, akik “nem életszerű” mennyiségű pályázat beküldésével vesznek részt az egyes nyereményjátékban.

Az ajánlókódot küldő vagy azt felhasználó Játékos egyazon Pályázatát tekintve havi nyereményt, vagy fődíjat és Különdíj nyereményt is nyerhet.

9.5. Különdíj Játék nyertes értesítés, nyeremények átadása, illetve átvétele:

A Különdíj nyeremény átadását megelőzően a Szervező a Lebonyolítón keresztül ellenőrzi a jelen Játékszabályban meghatározott feltételek fennállását. A Lebonyolító a Játékos által megadott e-mail címen kérheti a Játékosok arra vonatkozóan tett nyilatkozatát, hogy jogosult a Játékban való részvételre.

A Különdíj Játék nyereményének nyertes páros Játékosai a sorsolást követő 3 naptári napon belül kerülnek kiértesítésre a Lebonyolító által küldött e-mail üzenetben.

A Lebonyolító 2 alkalommal próbálja meg elérni és tájékoztatni a kisorsolt Pályázatot beküldő Játékost és az ajánlókódot küldő Játékost a regisztráció során megadott e-mail címen (amennyiben ez sikertelen, úgy egy alkalommal telefonon is). A Különdíj nyeremény nyertese a nyereményét kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő vásárlást igazoló eredeti blokk és a promóciós szelvény teljes terjedelmében történő beküldését követően veheti át, melynek az első értesítést követő 7 naptári napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A Különdíj nyeremény átvételének további feltétele, hogy az ajánlókódot küldő Játékos be tudja mutatni összes, a játékra beküldött vásárlási Bizonylatát és valamennyi promóciós szelvényét, melynek az első értesítést követő 7 naptári napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.). A nyertesek a beküldéssel egyidőben kötelesek megadni a lakcímüket és telefonszámukat is.

Amennyiben a Lebonyolító számára nem érkezik válasz a nyertes Játékos párostól, úgy a megadott 7 naptári napon belül, még egy alkalommal emlékeztető e-mailt küld és egy alkalommal telefonon is megpróbálja elérni. Amennyiben a nyertes páros mindkét tagja a Lebonyolító értesítéseire az első üzenet kiküldését követő 7 naptári napon belül nem reagál, úgy a nyerés ténye a Játékos párosok mindkét tagjára nézve jogvesztő, vagyis nem jogosultak a továbbiakban a nyeremény átvételére. Ez esetben a Lebonyolító jogosult a sorrendben következő érvényes Pályázatot beküldő Játékos párost tartaléknyertesként értesíteni.

Amennyiben a Lebonyolító a Bizonylat érvényesség vizsgálata során hiányosságot tapasztal, úgy tájékoztatja arról a Játékosokat, akiknek egyszeri alkalommal van lehetőségük, a fentiekben meghatározott 7 naptári napon belül, pótolni a Lebonyolító által megnevezett adatot vagy Bizonylat fotót.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval és a Szervezőkkel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a fődíj sorsolást követő 30 naptári napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremények időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosokra nézve jogvesztő.

A beküldött Bizonylatok és promóciós szelvények érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó és nem vitatható.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertesek előzetesen megküldték a nyertes eredeti Bizonylatokat és promóciós szelvényeket és azoknak érvényességét a Lebonyolító -a Szervezők jóváhagyásával- visszaigazolta, valamint személyazonosságukat érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolták.

Amennyiben a Bizonylat és promóciós szelvény érvényességének vizsgálata során az egyik nyertes páros Játékos nem teljesíti a Játék és Különdíj Játék bármely feltételét, akkor ebben az esetben a Játékos páros helyett tartalék nyertesek kerülnek beemelésre.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Bizonylattal és promóciós szelvénnyel nem lehet részt venni a Különdíj Játékban és az ezzel Pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül a Különdíj Játékból. A Bizonylaton egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének, valamint a vásárolt, a Játékban részt vevő termék nevének és a vásárlás mennyiségének.

Amennyiben a nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A Különdíj nyeremények eljuttatása postai úton történik a Játékosok által megadott címekre. 

A Különdíj Játék lebonyolítására a Játék jelen Játékszabályában foglalt rendelkezések irányadóak.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereményekhez kapcsolódó esetleges SZJA és egyéb adófizetési és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség (pl. a fődíjak átvételi helyszínére történő elutazás költsége) nem terheli.

A nyeremények átadásának lebonyolításával járó költséget a Szervező viseli. 

 

 1. Információ a Játékról, panaszok kezelése, ügyfélszolgálat:

A hivatalos Játékszabályzat megtalálható a www.nyeremenyjatek.biomed.hu, a www.biomed.hu oldalakon.

A Játék lebonyolításával kapcsolatos panaszairól az alábbi elérhetőségeken keresztül egyeztethet:

A Játék ideje alatt, illetve 2021. december 31-ig a Szervező információs e-mail címet (biomednyeremeny@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon 09:00-17:00 között kerülnek megválaszolásra.

Ha e-mailen keresztül fordul a Szervezőhöz / Lebonyolítóhoz, kérdésének leírása mellett a kapcsolattartó nevének és telefonszámának megadása is szükséges. A Szervező vagy a Lebonyolító kérdés kézhezvétele után minél hamarabb, de maximum 3 munkanapon belül kapcsolatba lépnek a kérdezővel, és leírják kérdésének kezelésére vonatkozó javaslatukat. A Lebonyolító és a Szervező megtesznek minden tőlük telhetőt a kérdés kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) naptári napon belül történő megoldása érdekében.

A Játék magyarországi nyomtatott kiadványokban (patikai újságok, magazinok), rádió és televízióhirdetésekben, a részt vevő termékek promóciós matricával ellátott csomagolásán és a csomagolásban található promóciós szelvényen, Facebookon, Instagramon és weblapokon kerül meghirdetésre. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 

 1. Vegyes rendelkezések

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremények készpénzre át nem válthatók és át nem ruházhatók.

Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk és vásárlási Bizonylatok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Weboldalon az érvényes regisztrációval rendelkező Játékosoknak opcionálisan lehetősége van a Szervező munkájának segítéseként Játékhavonta egy max. 6 kérdésből álló kérdőív megválaszolására. Ennek kitöltése jelen Játékkal, ill. az abban történő részvétellel nincsen összefüggésben.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. 

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes Bizonylat és promóciós szelvény beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget. 

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.biomed.hu oldalon értesülhetnek.

 

Játékosok kizárása

A regisztrációkat és a Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatják.

A Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékos saját adatait tartalmazzák. A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó regisztrációkat kizárja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal regisztrál Weboldalon, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók és telefonszám jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban, valamint a Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli. A Játékost jelszavának titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a regisztrációjához való hozzáférést harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós regisztrációkat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadja. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

A kizárt Játékos valamennyi Pályázata automatikusan kizárásra kerül.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárásra kerül (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra. Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy regisztráció létrehozásához használható fel. 

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

A Weboldallal kapcsolatos felelősségi kérdésekről

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a www.nyeremenyjatek.biomed.hu Weboldalon, illetve az azt működtető szervert ért külső támadás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak a regisztráció és a Pályázatok beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizárnak minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a Játék védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:

hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz;

megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);

nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;

bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá az adott esettől függően hatósági, büntető- vagy polgári peres bírósági eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal rendeltetésszerű működésének a fenti felsorolásban foglaltak szerinti megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.

A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.nyeremenyjatek.biomed.hu domainről, illetve webkiszolgálón keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába a Játékos azonnali kizárását eredményezi.

A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajta vagy az általuk igénybe vett közreműködőkön kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem, vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

Ha a Játékos adatletöltés, regisztráció vagy Pályázatbeküldés közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

 

 1. Vis maior

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékot bejelentés nélkül visszavonja vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk, járványügyi veszélyhelyzet, vagy hasonló váratlan, rendkívüli esemény) bekövetkezésekor.

 

 1. Jogvita

Jelen Játékszabályzatra a magyarországi jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták során a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező rendes magyar bíróságok járnak el.

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 1. Bevezetés

A Biomed Kft. (cím: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 206-208., cégjegyzékszám: 01-09-737737, adószám: 12467020-2-42, e-mail cím: info@biomed.hu, honlap: www.biomed.hu, telefonszám: +36-32-487-198 ), mint  Adatkezelő – eleget téve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és Tanács-i Rendelet (a továbbiakban Rendelet) előírásainak – ezúton kívánják a Játékban részt venni kívánó személyeket tájékoztatni a „Nyerjen a minőséggel!” elnevezésű promóciós Játékkal (a továbbiakban: „Játék”) összefüggő adatkezelési körülményekről.

 

 1. Az adatkezelés célja
 • Az adatkezelés célja a Játék kezdete előtt az érdeklődők számára értesítés küldése a Játék indulásáról. Az érdeklődőnek lehetősége van feliratkozni az oldalon 2021. március 1-jétől és amennyiben megadja email címét és nevét akkor a játék kezdete előtt emailben értesítjük a játék indulásáról.
 • Az adatkezelés célja a Játék folyamán a Játékban való részvétel biztosítása, a nyertesek kisorsolása, értesítése, a nyeremények átadása, a sorsolás nyertesének nyilvánosságra hozatala.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A Játékos részéről a jelen Játékszabály ismeretében tett önkéntes hozzájárulásának kell tekinteni, ha a Regisztráció során vagy a Játék kezdete előtt, az erre vonatkozó checkboxban pipát vagy x-et helyez el. A Játékosok hozzájárulásukkal tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos Játékszabályát továbbá a jelen pontban foglalt adatkezelési tájékoztatóját és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat és önkéntesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező az általa megadott személyes adatait az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. 

A Játékos a Regisztrációval egyidejűleg tudomásul veszi az alábbiakat:

3.1. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,

3.2. Adatkezelő a Játékosok személyes adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, a nyertes Játékos vezetéknevét, keresztnevét, lakhelyének irányítószámát vagy település nevét nyilvánosságra hozhatják a www.nyeremenyjatek.biomed.hu oldalon 2022. február 28-ig,

3.3. A nyertes Játékos a nyeremény átvételekor külön nyilatkozat aláírásával opcionálisan eldöntheti és visszavonhatatlanul vállalhatja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során. Ebbe beletartozik a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos fényképek készítése, valamint azok közzététele a Játékkal kapcsolatos reklám anyagokban,

3.4. Minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot (a marketingcélú hozzájárulást megadók kivételével) a Szervező és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2022. március 31-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, kivéve a marketingcélú hozzájárulást megadó Játékosok adatait, lásd 3.6. pont

3.5. Az Adatkezelő a nyereményt átvevő Játékosoknak a nyertes Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremény kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2029. december 31-ig őrzi meg. Ez esetben az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja

3.6. Azon Játékosok, akik a regisztráció során megadják a marketingcélú hozzájárulásukat, beleegyezésüket adják ahhoz, hogy: a regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet és e-mail címet marketingcélú felhasználásra közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és hírlevelek, valamint reklámlevelek, eljuttatása céljából engedélyezi az Adatkezelő számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak megfelelően. A Játék során megszerzett további személyes adatok csak a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra és a Játék befejezését követően, de legkésőbb 2022. március 31-ig megsemmisítésre kerülnek.

 

 1. Az érintettek köre:

Az érintettek körébe a „Nyerjen a minőséggel!” című nyereményjátékban regisztráló és a Játékban részt vevő személyek tartoznak.

 

 1. A kezelt személyes adatok köre

A Szervező és a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása, a számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése, közterhek Szervező általi megfizetése, a nyeremény átadása, a kapcsolattartás érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezelik:

A Regisztráció során kezelt adatok:

A webfelületen történő regisztráció során a következő személyes adatokat szükséges megadnia az erre kialakított felületen:
– teljes név (vezetéknév, keresztnév)
– e-mail cím,
– jelszó
– telefon/mobiltelefon szám
– annak a Játékosnak az ajánlókódja, akitől a regisztráló érintett azt kapta és így a Játékról tudomás szerzett (opcionálisan megadható)
– lakcím irányítószáma (opcionálisan megadható)
– életkor (opcionálisan megadható)
regisztráció és Pályázat beérkezésének időpontja
– IP cím

Nyertesség esetén, valamint a nyeremény kézbesítése során kezelt adatok:

– a Játékos arra vonatkozóan tett nyilatkozata, hogy jogosult a Játékban való részvételre
– lakcím,
– kézbesítési cím,
– telefonszám
– bankszámlaszám
az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok

A játékban résztvevő, vásárlást igazoló bizonylat tekintetében kezelt adatok:

– a vásárlást igazoló bizonylat adatai: így különösen a nyugta AP kódja, NAV Ellenőrző Kód, vásárlási bizonylat egyedi azonosítója, vásárlás dátuma (év, hónap, nap), vásárlás időpontja (óra, perc), termék megnevezése és a vásárlás helye
– a nyertes bizonylatról készült fényképfelvétel
– a nyertes promóciós szelvényről készült fényképfelvétel
– a nyertes vásárlási bizonylat eredeti példánya
– a nyertes promóciós szelvény eredeti példánya

 

 1. Az adatkezelés időtartama

A Játékban történő részvétel során a résztvevő által megadott személyes adatokat a Szervező és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2022. március 31-ig megsemmisítenek a marketingcélú adatkezeléshez való hozzájárulást megadó Játékosok által megadott személyes adatok kivételével. 

Az Adatkezelő a nyereményt átvevő Játékosoknak a nyertes Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremény kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2030. december 31-ig őrzi meg.

 

 1. Az adatkezelésre, adatfeldolgozásra, az adatok megismerésre jogosultak

7.1. Az Adatkezelő:

Biomed Kft.

Székhely: 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 206-208.

Levelezési cím: 3043 Egyházasdengeleg, Sport út 39.

Elektronikus levelezési cím: info@biomed.hu

Honlap: www.biomed.hu

Telefonszám: +36-32-487-198

 

7.2. Az Adatközlés címzettjei:

7.2.1. Az Adatfeldolgozók:

 • A4C Marketing Kft. (székhely:1092 Budapest, Bakáts tér 2., cégjegyzékszám: 01-09-666794, e-mail cím: szijj@a4c.hu) mint a Játék lebonyolítását végző gazdasági társaság;
 • Get Website Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112, cégjegyzékszám: 01-09-286179, e-mail cím: office@getwebsite.hu) (Al-adatfeldolgozó)
 • Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6., cégjegyzékszám: 01-10-042463, e-mail cím: adatvedelem@posta.hu) kizárólag a nyertes játékosok neve, telefonszáma és lakcíme, mint személyes adatok tekintetében minősül Al-Adatfeldolgozónak (Al-adatfeldolgozó)
 • a sorsoláson részt vevő Közjegyző: Dr. Gáspár Edina Közjegyző (székhely: 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.), e-mail: office@gasparedina.hu

7.2.2. Az adatok megismerésére jogosultak:

– az Adatkezelő nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában közreműködő munkavállalói

– A4C Marketing Kft., Get Website Kft., Magyar Posta Zrt., nyereményjáték szervezésében, lebonyolításában részt vevő munkavállalói

– a sorsoláson részt vevő Dr. Gáspár Edina Közjegyző

 

 1. Az adatkezelés biztonsága:

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó(k) a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével olyan technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre, amellyel a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják az érintettek részére. 

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor az Adatkezelő kifejezetten figyelembe veszi az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozók irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

 

 1. Joggyakorlás, jogérvényesítés és jogorvoslat

Az érintett jogai

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az Adatkezelőnél.

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést.

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése, illetve az azok felhasználásával készített profilalkotás ellen. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az annak nyomán hozott intézkedésekről.

Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik:

a Játék ideje alatt a biomednyeremeny@a4c.hu e-mail címen, adattörlés tárggyal vagy a Weboldalon található saját felhasználói fiókban a Kezelt adataim pontban. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

a fődíj sorsolást követően (2021. december 6.) pedig az info@biomed.hu email címen és a Biomed Kft. levelezési címén (Biomed Kft., 3043 Egyházasdengeleg, Sport út 39..) postai úton, „Biomed nyereményjáték – Adatvédelmi kérelem” megjelöléssel.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket és a jelen szabályzatban megjelölt címzetteket.

A Google Analytics külső szervere segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását. A mérési adatok kezeléséről az Adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

 

9.1. A Cookie-k(sütik) használata

9.1.1. Mik azok a cookie-k?

A cookie-k (sütik) olyan kisméretű szövegfájlok, amelyeket a felhasználó által felkeresett weboldalak helyeznek el a felhasználó számítógépén vagy egyéb eszközén (okostelefon, tablet, stb.). A cookie-kat széles körben alkalmazzák a webhelyek működésének elősegítéséhez, a felhasználói élmény növeléséhez, és ahhoz, hogy a webhelyek tulajdonosai számára adatokat gyűjtsenek. 

9.1.2. A cookie-k felhasználása

A cookie-k segítségével gyűjtött adatok alapján elemezzük, hogy a Felhasználó/Látogató miként használja webhelyeinket. A cookie-k által begyűjtött adatokat nem használjuk fel arra, hogy Felhasználót beazonosítsuk, vagy arra, hogy e-mailben vagy postai úton a Felhasználónak reklámanyagokat küldjünk. 

Az általunk használt cookie-k tartalmazhatják a Felhasználó online szokásaira és preferenciáira vonatkozó adatokat, és így lehetővé teszik azt, hogy később személyre szabott hirdetéseket jelenítsünk meg a böngészés során.

A cél az, hogy releváns hirdetéseket tegyünk közzé a felhasználóink számára, valamint aktivitásra buzdítsuk őket a jövőbeni Biomed promóciókkal, nyereményjátékokkal kapcsolatban.

9.1.3. A cookie-k engedélyezése és letiltása

A Felhasználó, a honlapon tett látogatása során, a weboldal nyitó oldalának alján felugró ELFOGADOM gombra kattintásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy vagy több sütit (cookie) – egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldjön a weboldal a felhasználó számítógépére, így ezáltal annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

A Felhasználók beállíthatják a készülékeiket úgy, hogy azok az összes cookie-t fogadják vagy az összes cookie-t elutasítsák, illetve arra, hogy értesítsék a felhasználót egy cookie érkezésekor. A cookie-k letiltása esetén az adott Felhasználó számára nem tudunk személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani, és emiatt előfordulhat, hogy a Felhasználó nem tudja kihasználni a weboldal minden előnyét.

Ha a Felhasználó egyáltalán nem kíván cookie-kat fogadni, vagy ha bizonyos cookie-kat szeretne letiltani, kérjük igény szerint módosítsa a böngésző beállításait.

Ha úgy dönt, hogy szeretné törölni a böngészőjében elhelyezett cookie-kat, akkor a három legnagyobb böngésző esetén az alábbi módon tudja ezt megtenni. 

9.1.3.1. Cookie törlése Google Chrome böngészőben

Böngészője címsorába üsse be ezt a címet: chrome://settings/siteData Ezzel eljut a böngészőben tárolt cookiek megtekintéséhez. A megjelenő listában kattintson a kis kuka ikonra a törölni kívánt cookie-k mellett.

9.1.3.2. Cookie törlése Mozilla Firefox böngészőben

Böngészője címsorába üsse be ezt a címet: about:preferences#privacy Ezzel eljut a böngészője adatvédelmi beállításaihoz. Itt görgessen le a “Sütik és oldaladatok” részhez, majd kattintson az “Adatok kezelése” gombra. A megjelenő listából válassza ki a törölni kívánt cookie-kat majd kattintson a “Kijelölt eltávolítása” gombra.

9.1.3.3. Cookie törlése Microsoft Internet Explorer böngészőben

A böngésző jobb oldalán kattintson a fogaskerék ikonra, a lenyíló menüből válassza a “Biztonság” menüt, majd a megjelenő opciók közül válassza a “Böngészési előzmények törlése” lehetőséget. Az így megjelenő ablakban jelölje ki a “Cookie-k és webhelyadatok” négyzetet és az ablak alján kattintson “Törlés” gombra.

9.1.3.4. Cookie törlése egyéb böngészőben

Az itt nem felsorolt böngészők esetében, a böngészők súgó részében megtalálhatja a módszert. A böngészőprogram menüsorában található „Segítség/Súgó/Beállítások” funkció tájékoztatást ad arról, hogy az egyes böngészőben hogyan lehet letiltani a sütiket, hogyan fogadjon el új sütiket, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb sütiket.

9.1.4. A sütikről részletesen:

A sütiket a weboldal látogatása esetén küldi el a weboldal a Felhasználó számítógépére, ezekben csak az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét, a felhasználó böngészőjének típusát, az oldalon eltöltött időt és az oldalak közötti váltást tárolja az üzemeltető, más információk és adatok tárolására nem kerül sor.

Az elküldött sütik felhasználása a következő: a külső szolgáltatók (Google, Facebook) ezen sütik segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a webhelyen és ez alapján a későbbiekben hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználó számára.

Weboldalukon az alábbi sütiket használjuk: 

9.1.4.1. A weboldal működéséhez szükséges sütik

A kifejezetten a weboldal működéséhez szükséges sütik és/vagy technológiák a weboldal megfelelően működéséhez lényegesek. Beállíthatja a böngészőjét, hogy blokkolja a sütiket, viszont ebben az esetben a weboldal bizonyos részei nem fognak helyesen működni.

A sütik megőrzési ideje: 

Cookie elfogadás ténye – 1 év

A munkamenettel kapcsolatos cookie – a belépés ideje és hossza – max. 6 óra

9.1.4.2. Elemző sütik

Weboldalunk, webanalatikai mérésére a Google Analytics, webelemző szolgáltatását használjuk. A Google Analytics sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek a felhasználó számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap felhasználó által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek és ott is tárolódnak. 

A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal felhasználó által történő használatát és az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő valamint további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül a felhasználó böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását a felhasználó megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával.

A sütik megőrzési ideje: 

Google Analytics cookie a látogatott oldalakról – maximum 365 nap

9.1.4.3. Reklámhoz szükséges sütik

Google AdWords remarketing: A Google ezen sütik segítségével tárolja, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a webhelyén, és ennek alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználó számára, külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein.

A Google által használt sütikről bővebb információt itt olvashat: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

A sütik megőrzési ideje: 

Google Remarketing cookie a látogatott oldalakról – maximum 365 nap

9.1.4.4. Facebook Pixel remarketing: 

A weboldal ún. Facebook-képpont kódot használ. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapunkon jelentés készül a konverziókról, célközönségeket állíthatunk össze, és részletes elemzési adatokat kapunk arról, hogy az emberek hogyan használják a honlapunkat. Ezeket az információkat arra használjuk, hogy a Facebook hirdetőcsatornáin relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg. A Facebook Pixel számára nem adunk át azonosításra alkalmas adatot, viszont amennyiben weboldalunk böngészése közben a Facebook egyéb szolgáltatásaiba be van jelentkezve, a Facebook, mint adatkezelő a Felhasználót és az általa, a mi weboldalunkon végzett tevékenységét is azonosíthatja. 

A Facebook által használt sütikről bővebb információt itt olvashat: 

https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/

A sütik a megőrzési ideje:

Facebook Remarketing Cookie a látogatott oldalakról – maximum 365 nap

 

9.2. Az érintetti joggyakorlás tekintetében az Adatkezelő kötelezettségét a Biomed Kft. teljesíti. 

Jogérvényesítés, panasztétel, jogorvoslat 

Jogérvényesítés

Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett érvényes. 

Az elektronikus úton benyújtott kérelemre az Adatkezelő elektronikus formában, vagy az érintett által kért módon válaszol.

Panasztétel

Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendelet előírásait, az érintett jogosult arra, hogy – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban – panaszt tegyen az érintett Felügyeleti Hatóságnál.

Panasszal Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: NAIH), mint Felügyeleti Hatóságnál lehet élni. A NAIH elérhetőségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Honlap: www.naih.hu

Az EU területén lévő adatvédelmi hatóságok nevei és elérhetőségei az alábbi linken találhatóak meg:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

Jogorvoslat

Bírósági jogorvoslat a Felügyeleti Hatósággal szemben

Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra:

aa) a felügyeleti hatóság jogilag kötelező érvényű döntésével szemben, vagy
ab) ha az illetékes Felügyeleti Hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A Felügyeleti Hatósággal szembeni eljárást a Felügyeleti Hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Bírósági jogorvoslat az Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval szemben

Az érintett az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozók ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozók a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

Az eljárást az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

A pert Magyarországon az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

 

Budapest, 2021. március 1. 

Szervező